Naši lektoři matematiky

Jsme nadšená energická parta lektorů, která učí s radostí

lektor
Ing. et Bc. Ivan Jadrný

Hlavní lektor

Jmenuji se Ivan Jadrný. K doučování matematiky jsem se dostal spíše náhodou během mých studií na VŠ, kdy mě spolužáci začali pravidelně oslovovat s prosbami o doučování. Postupně přibývali také studenti jiných fakult, kteří se o mě od nich dozvěděli. Postupem času se tato aktivita roznesla různými kanály i mezi mé přátele a bližší i vzdálenější okolí… Takto řečeno v kostce. Proč jsem u doučování zůstal? Je holý fakt, že mě matematika a práce se studenty baví 🙂

Vystudoval jsem dvě vysoké školy. Ing. studium jsem absolvoval na VŠB-TUO fakultě strojní s červeným diplomem. Bc. studium jsem absolvoval na VŠB-TUO fakultě ekonomické. 

Matematiku doučuji již od svých studijních let na VŠ, tedy více než 7 let. Za tu dobu jsem odučil již stovky hodin a pomohl mnoha studentům k dosažení jejich cílů. Zaměřuji se jak na individuální, tak skupinovou výuku. Protože jsem již od začátku vyučoval většinu studentů online, mám s touto formou bohaté zkušenosti a v mnohých případech bych se ji nebál doporučit. 

Vždy se snažím matematiku učit k pochopení a porozumění. Nejsem totiž zastáncem robotického učení. Žáci a studenti by měli rozumět probírané látce tak, aby ji mohli kdykoli znovu aplikovat i v případě jiného zadání a věděli co přesně dělají a proč. 

Bohouš Bárta

Lektor – Student VŠ

Expert na online výuku

Jmenuji se Bohouš a aktuálně jsem studentem vysoké školy technické v Hradci Králové. Matematiku doučuji již od střední školy. Takže mě matematika potkala poměrné brzy. 

Mám ukončenou střední školu průmyslovou s výborným prospěchem v oboru elektronické počítačové systémy. Nyní studuji druhý ročník na Univerzitě Hradec Králové, obor aplikovaná informatika. Takže matematiky mám více než dost 🙂

Matematiku doučuji již 6. rokem. (od začátku střední školy). Protože jsem kovaný a studovaný v počítačích a informačních systémech, je mojí předností a vášní především online výuka. Za celou mou praxi jsem pomohl s matematikou nespočtu studentů. Zaměřuji se především na doučování ZŠ, SŠ matematiky, přípravy na Cermat přijímací testy pro 4leté, 8leté, včetně přípravy na maturitní zkoušku z matematiky (Cermat).

Že matematika není tak „složitá a nudná“, jak se pro někoho může zdát. Snažím se ukázat i tu více „zábavnou“ tvář matematiky a ukázat ji i jako celkem zábavnou hru s čísly. Dělám maximum, abych studenta nadchnul k vlastní iniciativě a počítání i mimo doučovací hodiny. 

Jakub Schmidt

Lektor – Student VŠ

Expert na výuku ZŠ

Jmenuji se Jakub, již od základní školy mě matematika bavila, díky tomu jsem již na základní škole pomáhal spolužákům s matematikou a lehkým dovysvětlením látky z více předmětů jakožto například fyzika a základy chemie kde je matika důležitá.

Mám vystudovaný čtyřletý obor na Krkonošském gymnáziu s maturitní zkouškou z matematiky. Momentálně studuji na Karlově univerzitě s plánem přechodu na obor se zaměřením na vzdělávání.

Matematiku jsem dříve nepravidelně doučoval již během svého studia na gymnáziu a v pozdější době jsem přešel i na výuku klavíru. S počítači mám bohaté zkušenosti, takže s online výuka je pro mě snadná věc. Zaměřuji se především na učivo matematiky pro základní školu a přípravu na přijímací zkoušky Cermat pro 4letá a 8letá gymnázia.

Že matematika může být i zajímavá a zábavná. Trochu jiný úhel pohledu na způsob počítání základních příkladů. Některé věci se v matematice dají vypočítat více způsoby a člověk by si měl vybrat ten, který mu vyhovuje a že matematika nemusí být jen nudné počítání s čísly.

Lucie Najmanová

Lektor

Expert na výuku ZŠ a SŠ

Jmenuji se Lucie, k matematice mám velmi kladný vztah již od základní školy, a i díky tomu jsem se zúčastnila matematických soutěží jak na základní, tak i střední škole. Spolužáci mě často oslovovali s prosbou o vysvětlení probírané látky, a tak jsem se vlastně dostala k doučování a postupem času jsem byla oslovena s touto prosbou nejen mými spolužáky.

Mám vystudovaný osmiletý obor na Krkonošském gymnáziu zakončený maturitní zkouškou z matematiky. Také mam za sebou tři roky na Univerzitě v Hradci Králové se zaměřením na Matematiku a tělesnou výchovu.

Matematiku jsem nejdříve nepravidelně doučovala během svého studia na gymnáziu a v pozdější době i na vysoké škole. Online výuka je pro mě snadná, protože denně používám nejen počítač, ale i jiné moderní technologie. Zaměřuji se především na učivo matematiky pro základní školu a přípravu na přijímací zkoušky Cermat pro 4letá a 8letá gymnázia.

Snažím se vysvětlovat matematiku trochu „lidštěji“. Zkrátka bez složitých a málo pochopených definic tak, aby student matematiku chápal a rozuměl jí. Svým přístupem ke studentům se snažím vzbudit ve studentech zájem o matematiku a ukázat matematiku jako zábavnou a ne až tak složitou vědu

Šárka Klůzová

Lektor – Studentka gymnázia

Expert na výuku ZŠ

Jmenuji se Šárka a jsem student gymnázia. Matematika mě už od základní školy bavila. Pokud bylo potřeba tak jsem spolužákům s matematikou pomáhala a pomáhám do teď. Proto jsem se také rozhodla se zapojit do týmu lektorů matematiky.

Studuji osmileté gymnáziu ve Vrchlabí již šestým rokem. Jsem tedy druhým rokem na střední. Po dokončení gymnázia bych chtěla studovat na pedagogické fakultě se zaměřením na matematiku a tělocvik.

S matematikou jsem pomáhala mým spolužákům a kamarádům již na základní škole. Nyní na gymnázium, když je potřeba, tak matematiku vysvětluji také. Online výuka je pro mě také samozřejmostí a mám s ní mnoho zkušeností. 

Vždy se matiku snažím vysvětlit všemi možnými způsoby, aby ji žák co nejlépe pochopil. Myslím si, že studenti se matematiky bojí zbytečně. Jediné, co je potřeba je pravidelné trénování, aby si student učivo zažil.

Alžběta Mejsnarová

Lektor – Studentka gymnázia

Expert na výuku ZŠ

Jmenuji se Bětka a studuji na gymnáziu ve Vrchlabí. Matematika patří mezi mé oblíbené předměty, protože není jen o memorování, ale i porozumění a cviku. Doučovat jsem začala přirozeně, ráda totiž pracuji s lidmi a často vysvětluji.

Momentálně jsem v šestém ročníku vrchlabského gymnázia. Po maturitě bych se chtěla věnovat studiu nějakého z humanitních oborů, nejspíše psychologii.

Vysvětluji příklady jak spolužákům, tak sourozencům, po standartní doučování. Snažím se přistupovat přátelsky a otevřeně. Společně určitě najdeme odpověď na každou otázku.

Že matematika má smysl, protože je nedílnou součástí života. A proto má smysl ji chápat. A to že není řešení či odpověď na příklad hned jasná, neznamená, že ji nenalezneme. Stačí tomu dát čas a trpělivost.

a mnoho dalších…

Dohromady máme odučeno

1934+

Odučených prezenčních lekcí

320+

Pomohli jsme žákům

2140+

Odučených online lekcí

4670+

Odučených hodin