Učím matematice rozumět.

Chceš pomoci s matematikou k přijímačkám? Chceš zlepšit známku? Chceš zvládnout maturitu bez stresu?

Prezenční výuka

Probíhá v mé učebně na adrese Vrchlabí, Nerudova 1273. Případně je po domluvě možné za studenty dojíždět.

učebna

Online výuka

Online výuka probíhá po celé ČR přes bezplatnou a velice jednoduchou platformu ZOOM. Před výukou vždy zasílám odkaz na online schůzku. Během výuky píšu přes tablet vše na tabuli. Na online výuku stačí pouze funkční mikrofon (kamera není potřeba). Přes tuto aplikaci můžeme také sdílet dokumenty, plochu z PC atd. I proto je online výuka velmi kvalitní a efektivní formou doučování.

Skupinové kurzy

Pravidelně spouštím skupinové kurzy. A to především k přípravě na CERMAT testy na 8-letá a 4-letá gymnázia a SŠ. Také k maturitě nebo přijímacím zkouškám na VŠ. Pokud je kapacita kurzu naplněna do 6 osob, probíhá v mé učebně. V případě více přihlášených účastníků využívám jiných učebních prostor ve Vrchlabí. Skupinové online kurzy probíhají přes ZOOM.

Kdo vás bude učit? 🙂

lektor
Ing. et Bc. Ivan Jadrný

Jmenuji se Ivan Jadrný a nabízím osobní i skupinové doučování matematiky. K doučování matematiky jsem se dostal spíše náhodou během mých studií na VŠ, kdy mě spolužáci začali pravidelně oslovovat s prosbami o doučování. Postupně přibývali také studenti jiných fakult, kteří se o mě od nich dozvěděli. Postupem času se tato aktivita roznesla různými kanály i mezi mé přátele a bližší i vzdálenější okolí… Takto řečeno v kostce. Proč jsem u doučování zůstal? Je holý fakt, že mě matematika a práce se studenty baví 🙂

Vystudoval jsem dvě vysoké školy. Ing. studium jsem absolvoval na VŠB-TUO fakultě strojní s červeným diplomem. Bc. studium jsem absolvoval na VŠB-TUO fakultě ekonomické. 

Matematiku doučuji již od svých studijních let na VŠ, tedy více než 7 let. Za tu dobu jsem odučil již stovky hodin a pomohl mnoha studentům k dosažení jejich cílů. Zaměřuji se jak na individuální, tak skupinovou výuku. Protože jsem již od začátku vyučoval většinu studentů online, mám s touto formou bohaté zkušenosti a v mnohých případech bych se ji nebál doporučit. 

Vždy se snažím matematiku učit k pochopení a porozumění. Nejsem totiž zastáncem robotického učení. Žáci a studenti by měli rozumět probírané látce tak, aby ji mohli kdykoli znovu aplikovat i v případě jiného zadání a věděli co přesně dělají a proč. 

Reference klientů

Ivan pomáhal synovi pravidelně s matematikou, aby zvládl přijímačky na SŠ. To se hladce povedlo. Ivan je velice milý a trpělivý lektor.
Tomáš M.
Praha
Pomáhal dceři zachránit známku. Povedlo se 🙂
Marie S.
Jilemnice
Doučování bylo vedeno formou online. Ivan byl vždy na čas a připraven. Vše vysvětlil k mému pochopení. Doporučuji.
Lucie H.
Brno
Syn byl moc spojený a my také. Prospěch si zlepšil po prvních pár hodinách doučování.
Marek E.
Vrchlabí